Category Archives: Ledelse

Styrelederens kommentar

«Men én ting har vi til felles. Vi er ledere og eiere av private barnehager.»
«Knut fra Storebrand ga oss en slags pensjons-standup – og fascinerte sikkert flere enn undertegnede med den.»
«Større bevissthet rundt vår rolle som barnehageledere er en forutsetning for fortsatt innovasjon og utvikling i sektor.»
Unik samling for 300 barnehageledere
Tilbake på jobb er jeg full av inntrykk. Jeg har lært mye nytt. Jeg har fått påfyll av ny motivasjon som jeg skal bruke i mitt virke med våre fem barnehager i Arendal . Jeg har møtt gode kolleger fra fjern og nær. Jeg har vedlikeholdt gamle vennskap. Og jeg har stiftet noen nye bekjentskaper.
Slik har Lederkonferansen 2012 vært for meg.
Jeg er fast gjest på dette årlige arrangementet til Private Barnehagers Landsforbund. Jeg reiser alltid hjem igjen med en god følelse av samhold og ny giv. Så også i år.
Som styreleder i PBL er jeg forpliktet til å skryte av arrangementet, tenker kanskje du. Men min kjærlighet til PBLs lederkonferanse er ektefølt og reell – og ikke et bare programmessig skryt fra en av innsiderne.
Konferansens første dag er viet sosialt og uformelt samvær med likesinnede. 300 mennesker fra ulike kanter av landet. Med ulik bakgrunn og forskjellige ståsted. Men én ting har vi til felles. Vi er ledere og eiere av private barnehager.
I lavvoene treffer vi gamle kjente og hilser på nye. Og idet Arild, på vegne av PBL-administrasjonen, ønsker oss velkommen til Bodø, er stemningen satt. I år synes jeg personlig det var spennende å se Bodø fra et av byens utsiktspunkter. Og ikke bare Bodø, men fra Turisthytta hadde vi utsikt hele veien til et Lofoten og Vesterålen badet i kveldslys. Bodø imponerer meg med sin mektige natur gang på gang.
I løpet av det faglige programmet i Bodø kulturhus ble vi tatt med på en faglig reise som inneholdt foredrag om teamarbeid i barnehagen, om hvordan vi kan håndtere hersketeknikker, lederen og lederrollen, sosial kommunikasjon i barnehagen, konsekvensene av den nye pensjonsreformen og varslerens tøffe valg.
Med andre ord et temmelig bredt sammensatt og variert program.
Elaine Eksvärds kunnskaper om og refleksjoner rundt hersketeknikker var både gøy og lærerikt på en og samme tid. Det er noe deilig avslappende med å høre på foredragsholdere som både synes å ha full oversikt over temaet de foreleser om, men som også klarer å fange oss med sin fremtoning, sin lune humor og sin tilstedeværelse på scenen.
Jeg har i alle fall tatt et par triks med meg hjem i kofferten. De akter jeg å bruke hvis situasjonen skulle kreve det.
Vi har fått bevist at det går an å orientere godt om konsekvensene av pensjonsreformen (gjesp) og samtidig få en fullsatt sal til å bryte ut i spontan latter. Flere ganger.
Knut fra Storebrand ga oss en slags pensjons-standup – og fascinerte sikkert flere enn undertegnede med den.
Paul Otto Brunstad startet nedtonet og informativt. Men tok formelig fyr da han – ifølge seg selv litt på siden av manus – delte noen av sine sterke og personlige bekymringer for vår sektor.
Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen snakket lenge og engasjert om barnehager og sosiale medier. Veldig inspirerende for en hobbyblogger som meg, som også er fascinert av de nye mediene og deres rolle i det nye medielandskapet. Her er det mange muligheter, men slik jeg ser det også en del fallgruver, det kan være lurt å gå veien om godt forarbeid.
Elin Ørjasæters spennende skråblikk på ledelse og lederrollen var for meg den perfekte avslutning. Passe underholdende, passe informativt på slutten av konferansedag to. Dessuten var vi tilbake der mye av fokuset bør ligge på en konferanse som denne. Nemlig ved oss som ledere.
For større bevissthet rundt vår rolle som barnehageledere er en forutsetning for fortsatt innovasjon og utvikling i sektor.
Og ettersom dette – for å være nøktern – ikke er noe sentralt tema i barnehagelærerutdanningen, er det viktig at vi samles på arrangementer som dette.
Håper vi ses til neste år!
PS! Jeg vil igjen benytte anledningen til å gratulere de to prisvinnerne som ble hedret under Lederkonferansen 2012: Årets barnehageleder Per Mikkel Haldorsen og Årets barnehageinspirator Liv Ingrid Fjellanger. Gratulerer begge, med strålende innsats for norsk barnehagesektor!

2 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, Barnehagepolitikk, Ledelse, Linda tenker

Kvinnelige gründere i barnehagesektoren

Styrelederen har ordet juni 2010

Kvinnelige grundere i barnehagesektoren

Norge ønsker å være best på likestilling. De politiske ambisjonene er flere kvinnelige ledere, flere kvinner i styrerommene. Dette er formulert i handlingsplaner og Stortingsmeldinger.

Som i Stortingsmelding «Et nyskapende og bærekraftig Norge» fra 2008. Her står det at Norge har som mål at det innen 2013 skal stå en kvinnelig gründer bak minst 40 prosent av nyskapningene.

I fjor var dette tallet på litt over 20 prosent, i følge rapporten «Global Entrepreneurship i Norge 2009 – Entreprenørskap i Norge 2009».

Utgangspunktet er at en økt kvinneandel blant entreprenører vil kunne bidra til mer verdiskapning, større fleksibilitet, mer innovasjon og større omstillingsevne i økonomien.

Kvinnelige gründere

I et likestillingsland som Norge bør man forvente at kvinner står bak en langt høyere andel av nyetableringer enn det som er tilfellet i dag. En av forfatterne og forskerne bak den nevnte rapport, Einar Bullvåg, har gjort noen interessante funn i forhold til barnehagesektoren og kvinnelige gründere.


Bullvågs har tidligere uttalt at han tror det synkende norske kvinnebidraget til ny næringsvirksomhet blant annet handler om at myndighetene ikke legger forholdene til rette der kvinnene er. Hans dykk i databasene for barnehagesektoren viser at 78 prosent av de som driver private barnehage i dag, er kvinnelige gründere. Hele 50 prosent av styrelederne i disse barnehagene er kvinner. Les om Kvinnelige barnehagegründere på Facebook.

Så hva har regjeringen tenkt å gjøre når de virkelig har lyktes med en bransje der kvinnelige gründere overgår regjeringens målsetting? Og det i en bransje der bedriftene overgår kundenes forventninger både når det gjelder kvalitet og den servicen som ytes?


Jo, den sittende regjering kommer nå med lovforslag om å fjerne etableringsretten for private barnehager, hindre muligheten for å ta ut utbytte og på toppen av alt kreve tilbake den verdiskapningen som vi har skapt. Jeg kjenner at min tålegrense er tøyd langt!

Den private barnehagesektoren blir stilt overfor de samme lovkrav som offentlige barnehager. Likevel har de over flere år måttet tåle å ha usikre driftsvilkår, drive med 85 prosent av tilskuddet som offentlige barnehager får, de har levd med uforutsigbarhet i kommunene, samt og ha forventninger fra både Storting, regjering og fagforeninger om å ha like lønns- og arbeidsvilkår. Før vi har fått like rammer.

Det er lett å støtte seg på Erlend Bullvågs uttalelse. Regjeringen legger ikke forholdet til rette der kvinnene faktisk er.

Derfor vil de heller neppe aldri lykkes med å bli best på likestilling, før de begynner å ære dem som æres bør. Regjeringen kunne solt seg i glansen og trukket frem kvinnelige barnehagegründere som forbilder for andre kvinner som ønsker å bidra med entreprenørskap.
I stedet svikter regjeringen total kvinnelige gründere i barnehagesektoren. Med forslaget til lovendring fjerner regjeringen muligheten til å skape verdier. Det er en hån mot kvinnelige gründere som kunnskapsminister Kristin Halvorsen nå kommer med.

Ingen menn hadde funnet seg i denne behandlingen. Kristin Halvorsen og regjeringen kan være trygge på at det gjør heller ikke vi!

PS! Som omtalt tidligere i denne spalten: Brukertilfredsheten i barnehagesektoren, og i den private delen av barnehagesektoren spesielt, er unik. Det viser blant annet Kunnskapsdepartementets egen undersøkelse fra 2009 og EPSI Norge sin sammenligning av tilfredsheten ved ulike bransjer fra samme år.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ledelse, Styrelederen i PBL har ordet