Tag Archives: Dyrestell

Dyrestell i barnehagene

I Soria Moria barnehagene ønsker vi å gi barna en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Vi har derfor valgt å ha dyr i barnehagene våre. Vår filosofi i forhold til dyr og dyrestell er at dyrene skal ha gode, stimulerende forhold som ivaretar dyrevelferd på et høyt plan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I dagens samfunn har vi fått en stadig større avstand mellom husdyrprodusentene og den økende del av befolkningen som ikke har direkte tilknytning til næringene og dyr. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette. Det er et økende behov for å tilføre nye generasjoner i vårt samfunn kunnskap, interesse og positive holdninger til dyr og dyrehold.

Når barna er sammen med dyra vil de bli bevisst sitt eget nonverbale og verbale språk. Det vil også være nødvendig å lese dyrenes kroppsspråk, og å inntone egen atferd. Dette vil ha stor overføringsverdi i andre kontekster senere i livet. I slike sammenhenger blir dyrene brukt som et pedagogisk verktøy i barnehagehverdagen. Vi opplever at både dyr og barn har stor glede av hverandre i et gjensidig samspill.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Samværet barna har med dyra skal være en kilde til glede, mestringsfølelse, undring , filosofi og selvfølelse. Når barna får et personlig forhold til dyra ser vi at de opparbeider seg ansvarsfølelse for dem. Eksistensielle spørsmål rundt livet dukker ofte opp i arbeidet med dyra. Her kommer barna nært inn på livssykluser som liv og død. I følge professor Bjarne O Braastad http://www.braastad.info/dyr-og-mennesker/, finnes det et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte, samt barnets psykologiske utvikling.

Dyrelivet i barnehagen er i stadig bevegelse og utvikling og tar barna med seg på nye eventyrlige reiser.

Vil du se evalueringen skrevet av Silje H Treldal, pedagogisk leder for de minste barna i barnehagen vår på Longum, se her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert