Tag Archives: Private_barnehager

Alt hva vi har

Det er mange ting vi i en hektisk hverdag kan glemme. For eksempel har vi hull i vår hovedtrapp, utstyrt med metallrist, slik blir vi kvitt alle ulumskheter før vi inntar bygget.  Vi har antibac ved nesten hver en vask, slik holder barn og voksne seg friske hele året igjennom. Vi har fått lyddemping i takene, og slik slipper de ansatte og få hodeverk. ”Alt hva vi har” Som blant annet oppvaskmaskin, ventilasjonsanlegg, leker og porselen.

Det er ytre ting vi daglig forholder oss til, vi glemmer, vi legger ikke merke til, vi tar for gitt, og blir opprørt. -Men det er greit nok. Det er ”ting” rundt oss. ”Alt hva vi har ” er nemlig barna som går i barnehagen og menneskene som skal ivareta alle deres behov som blant annet, god omsorg og læring. Det er her vi ikke har lov til å glemme, overse eller ta for gitt.


Gi av deg selv, gi barna tid, gi deg selv tid, gi din arbeidsvenn tid.- til å pleie ”alt hva vi har”. Vi er gode på å drive barnehager, men vi eiere har ikke lov til å glemme vårt ansvar for: Per på 3 år som har hele verden foran seg… Lise på 2 år som lever under vanskelige familiære forhold.. Maren på 4 år som skal medisineres 4 ganger daglig… Knut på 1 år som smiler som en sol når han kommer i barnehagen… Marit på 5 år som snart skal begynne på skolen … Helle på 49 år som helt klart tenker på framtidig pensjon… Anita på 23 år som trenger påfyll av kompetanse… Anette på 50 år som trenger etterutdanning… Inger på 39 år som trenger tilrettelegging for å klare å stå i arbeidet sitt… Halvor på 29 år som ønsker å ta førskoleutdanning….

Vi har ikke lov til å glemme de utfordringer barnehagesektoren står ovenfor. De private barnehagene står bland annet for 3 % av sakene som meldes til barnevernet. Statistikkene i følge Stine Sofie stiftelsen viser at 1 av 5 barn utsettes for omsorgssvikt, overgrep og vold. Barnehagen er særdeles viktig for disse barna. Barna finnes hos oss, de er i våre barnehager. Barnehagene trenger et voldsomt løft og kompetanseheving på dette feltet. Det vil koste å heve kvaliteten ytterligere.

Storting og regjering har ikke lov til å glemme at det koster med kvalitet og innhold, det koster med kompetanseheving og videreutdanning, det koster å innføre like lønns og arbeidsforhold, det koster å utøve vårt samfunnsmandat til beste for barn. Storting og regjering har ikke lov til å glemme FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vi har alle et langt stykke å gå før barns rettigheter er oppfylt. Barn fortjener å få hevet kvaliteten og alle ansatte fortjener å få like lønns og arbeidsvilkår. Regjeringen har sagt at de vil innfase økonomisk likeverdig behandling i løpet av fem år.

Hvem skal måtte vente? Barna eller de ansatte?

Som nyvalgt styreleder lover jeg at jeg skal gjøre alt jeg kan for at den rødgrønne regjeringen sørger for at reell økonomisk likeverdig behandling blir gjennomført i praksis. De kan ikke forvente å få fire nye år på å innfri dette. Det haster, til beste for barn! Som Guttorm fløystad har sagt: ”å ta vare på langsomheten i mellommenneskelige relasjoner er krevende. Det koster. Det kan som kjent koste mer å la være.”

Halvparten av landets barn går i private barnehager.

Barna og menneskene som arbeider der er 1/2 av ”alt hva vi har”


Legg igjen en kommentar

Filed under Arbeidsliv, Styrelederen i PBL har ordet