Tag Archives: soria moria

Dyrestell i barnehagene

I Soria Moria barnehagene ønsker vi å gi barna en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Vi har derfor valgt å ha dyr i barnehagene våre. Vår filosofi i forhold til dyr og dyrestell er at dyrene skal ha gode, stimulerende forhold som ivaretar dyrevelferd på et høyt plan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I dagens samfunn har vi fått en stadig større avstand mellom husdyrprodusentene og den økende del av befolkningen som ikke har direkte tilknytning til næringene og dyr. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette. Det er et økende behov for å tilføre nye generasjoner i vårt samfunn kunnskap, interesse og positive holdninger til dyr og dyrehold.

Når barna er sammen med dyra vil de bli bevisst sitt eget nonverbale og verbale språk. Det vil også være nødvendig å lese dyrenes kroppsspråk, og å inntone egen atferd. Dette vil ha stor overføringsverdi i andre kontekster senere i livet. I slike sammenhenger blir dyrene brukt som et pedagogisk verktøy i barnehagehverdagen. Vi opplever at både dyr og barn har stor glede av hverandre i et gjensidig samspill.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Samværet barna har med dyra skal være en kilde til glede, mestringsfølelse, undring , filosofi og selvfølelse. Når barna får et personlig forhold til dyra ser vi at de opparbeider seg ansvarsfølelse for dem. Eksistensielle spørsmål rundt livet dukker ofte opp i arbeidet med dyra. Her kommer barna nært inn på livssykluser som liv og død. I følge professor Bjarne O Braastad http://www.braastad.info/dyr-og-mennesker/, finnes det et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte, samt barnets psykologiske utvikling.

Dyrelivet i barnehagen er i stadig bevegelse og utvikling og tar barna med seg på nye eventyrlige reiser.

Vil du se evalueringen skrevet av Silje H Treldal, pedagogisk leder for de minste barna i barnehagen vår på Longum, se her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Hva vi spiser er ikke tilfeldig!

I Soria Moria barnehagene har vi lenge hatt fokus på matservering i barnehagene. Det har vært en rivende utvikling fra oppstarten i 1998 med varmt, hjemmebakt brød med sukker på, til dagens bevissthet rundt kost og ernærings betydning for barns helse. Å servere mat i barnehagene har alltid vært et av våre satsningsområder, og vi bruker det som et pedagogisk verktøy, hvor målet er at barna aktivt får tatt i bruk alle sansen sine. Ved at barna selv får kjenne, lukte, se, høre og smake får vi den gode samtalen, dialogen og læringssituasjonen fram. Når barna er med å forberede maten blir de nysgjerrige, undrene og spørrende.

Mat

Vi har et stort ansvar for å gi barna gode holdninger, vaner og kunnskap knyttet til kost og ernæring i barnehagene. Oppmerksomme og tilstedeværende voksne inspirere barna og gjør dem åpne for nye erfaringer knyttet til mat og råvarer. I Soria Moria har vi vår egen signaturmeny hvor tanken bak er at barna skal sitte igjen med gode matopplevelser og –minner. Signaturmenyen er bygd opp rundt rene, og gjerne økologiske råvarer, grove kor produkter og mye frukt og grønt. Vi forholder oss til de ernæringsmessige retningslinjene som er anbefalt av Statens råd for kost og ernæring. For mer info se her. 
Bursdagsfeiringer med kake og saft gikk ut samtidig med brødskiva med sukker på! Nå server vi et innbydende måltid med frukt når barna skal feires. Samtidig er det viktig i en friluftsbarnehage å av og til kunne unne seg en kopp varm kakao eller solbærtoddy, når vinden uler og kulda biter på tur i januar.
Ønsker du å lese evalueringen som Bente Andersen, pedagogisk leder og Anne Lise Henriksen, kjøkkenansvarlig, har gjort i barnehagen på Eydehavn i november 2013 se her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert